Zastosowanie Tlenoterapii Hiperbarycznej w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym

Tlenoterapia hiperbaryczna(HBOT) w leczeniu pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym ma coraz szersze zastosowanie się na całym świecie. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się wśród naukowców, którzy poszukują nowych metod leczenia chorób układu nerwowego. [1]

Jak wiadomo porażenie mózgowe jest wynikiem uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Najczęściej spowodowane niedotlenieniem mózgu, głównie na skutek źle przeprowadzonej akcji porodowej, jak i również wcześniactwem.

Wdychanie tlenu w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego powoduje podwyższenie tlenu w krwi tętniczej i prowadzi do wielu zmian w komórkach tkanki mózgowej: ożywia i pobudza uśpione neurony do ich prawidłowego funkcjonowania, poprawia metabolizm w tkance nerwowej. Dzięki hiperbarii tlenowej wzrasta również przepuszczalność dotlenionej krwi do mózgu, następuje likwidacja obrzęków mózgu co prowadzi do regeneracji.

HBOT może spowodować aż 8-krotny wzrost komórek macierzystych, które przyczyniają się do regeneracji uszkodzonych tkanek.

Badanie przeprowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Pensylwanii

W wyniku tak ogromnych korzyści jakie daje organizmowi tlenoterapia hiperbaryczna pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym są w stanie osiągnąć znaczącą poprawę w zaburzeniach ruchowych jak i w zaburzeniach rozwoju umysłowego oraz mowy. [2, 3]

Dr Paul G. Harch w swojej książce „The OxygenRevolution” opisuje jak HBOT korzystnie wpłynęło na poprawę w ogólnym funkcjonowaniu u dzieci cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce.

Wspaniałym przykładem cudownej przemiany jest chłopiec, który urodził się z dużym niedotlenieniem mózgu. Chłopiec nie potrafił chodzić, nie mówił, a nawet nie potrafił samodzielnie przełykać. Jego funkcje motoryczne znacznie się poprawiły po serii zabiegów HBOT, zaczął samodzielnie jeść i mówić, a nawet zaczął samodzielnie chodzić.

Dr Paul G. Harch „The Oxygen Revolution”

Wiele takich przykładów dzieci z MPD, u których poprawiła się jakość życia zostało zaprezentowanych na licznych sympozjach naukowych.

W 1989 roku w Orlando na Florydzie na konferencji „Nowe Horyzonty Terapii Hiperbarycznej” przedstawiono wyniki terapii HBOT 230 pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, którzy leczeni byli na początku 1985 roku w Sao Palo w Brazyli.

Zastosowano leczenie w komorze jednoosobowej w ciśnieniu 1,5 ATA (100% tlenu) 20 sesji 1 godzinnych, raz lub dwa razy na dobę.

Wyniki pokazały że, u 94.78% pacjentów zmniejszyła się spastyczność o 50%!

Natomiast u 62 (75,6%) pacjentów z 82 obserwowanych poprawiła się kontrola motoryczna, a także zauważono zmniejszenie spastyczności.

W 2001 roku na II Międzynarodowym Sympozjum pt. „Terapia Hiperbaryczna i Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu” w Boca Raton na Florydzie przedstawiono wyniki kontynuowanej pracy w Brazylii.
Z 2030 pacjentów, cierpiących na przewlekłą dziecięcą encefalopatię wybrano 232 osoby do obserwacji, w wieku od 1 do 34 lat.

W przypadku 41,81% osób zaobserwowano zmniejszenie spastyczności, natomiast u 18% osób znacznej poprawie uległa globalna kontrola motoryczna.

Korzystną zmianę dostrzeżono u 40.08% badanych, poprawie uległa:

 • Pamięć – 10,77%
 • Zdolność pojmowania – 13,33%
 • Rozumowanie – 5,60%
 • Percepcja wzrokowa – 12,93%
 • Kontrola zwieraczy – 6,46% [4]

Na II Międzynarodowym Sympozjum kolejną prezentację wygłosił Chavdarov, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Prywatnym Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Sofii, w Bułgarii.
Prezentacja dotyczyła badania w którym, zastosowano Tlenoterapię Hiperbaryczną u 50 dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami: spastyczne porażenie mózgowe (n=30), hipotoniczne porażenie mózgowe (=8) oraz mieszane porażenie mózgowe (n=12)

Już po 20 sesjach HBOT trwajacych 40-50 min raz na dobę w ciśnieniu 1,5-1,7 ATA zauważono wyraźną poprawę ogólnej funkcji psychomotorycznej aż w przypadku 86% pacjentów!

Poprawie uległa sprawność motoryczna, rozwój funkcjonalny, zdolność umysłowa, mowa oraz zdolność komunikacyjna. [4]

Naukowcy Collet i wsp., potwierdzają skuteczność tej metody terapeutycznej i mówią o korzystnym działaniu łagodnej terapii HOBT na stan zdrowia małych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.
W celu oceny efektywności tej terapii, przeprowadzono badanie, którego wyniki zostały opublikowane w 2001 roku przez Collet i wsp.,

Badanie obejmowało 111 dzieci z porażeniem mózgowym, w wieku od 3 do 12 lat, które losowo zostały przydzielone do jednej z dwóch grup: w jednej grupie zastosowano ciśnienie 1.75 ATA (100% tlenu), natomiast w drugiej 1.3 ATA (28% tlenu). W obu grupach zabieg trwał 60 min przez 40 sesji. W badaniu oceniano funkcję motoryczną oraz umysłową.

Dzieci w obu grupach wykazały znaczną poprawę uwagi, słuchu, wzroku, poprawiła się mowa, język, a nawet pamięć. Ogólnie zaobserwowano poprawę funkcji motorycznej.[1]

Kolejnym przełomowym artykułem, którego twórcą jest Carole Senechal został opublikowany w 2007 roku. Artykuł przedstawia badania dotyczące leczenia dzieci z mózgowym porażeniem. Badania udowadniają, że tlenoterapia hiperbaryczna korzystnie wpływa nie tylko na funkcje umysłowe dziecka. Wyniki są pięciokrotnie wyższe i bardziej imponujące również w przypadku poprawy funkcji motorycznej w porównaniu z tradycyjnymi metodami rehabilitacji. [2]

HBOT ma wpływ na globalną funkcję mózgu!

Ponad 80 % rodziców zauważyło imponującą poprawę funkcji poznawczych, komunikacji i języka. [2]

Należy pamiętać ze połączenie Tlenoterapii Hiperbarycznej z leczeniem rehabilitacyjnym może przynieść ogromne efekty w ogólnym funkcjonowaniu dziecka. [4]

Bilbiografia:

 1. Dr Jean-Paul Collet I wsp.,Hyperbaric oxygen for children with cerebral palsy: a randomisedmulticentretrial,Volume 357, Issue 9256, 24 February 2001, Pages 582–586
 2. Carole Sénéchal, Ph.D.I wsp., Hyperbaric Oxygenation Therapy in the Treatment of Cerebral Palsy: A Review and Comparison to Currently Accepted Therapies, Journal of American Physicians and Surgeons Volume 12 Number 4 Winter 2007
 3. Arun Mukherjee M.D Intensive rehabilitation combined with HBO2 therapy in children with cerebral palsy: A controlled longitudinal studyUHM 2014, Vol. 41, No. 2 – HBO2 THERAPY IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
 4. Virginia Neubauer, Richard Neubauer, Paul Harch, HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN THE MANAGEMENT OF CEREBRAL PALSY; K.K. Jain’s Textbook Of Hyperbaric Medicine
  http://www.hbot.com/blog/infinitee/hyperbaric-oxygen-therapy-management-cerebral-palsy#Oxygen_Therapy_in_the_Neonatal_Period

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o