Zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej u dzieci ze spektrum autyzmu

Autyzm– jest całkowitym zaburzeniem rozwojowym charakteryzującym się zaburzeniami komunikacji, interakcji społecznych oraz ograniczeniem wzorców zachowań i aktywności.
Wg Organizacji Narodów Zjednoczonych autyzm jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych naszych czasów. Z roku na rok liczba dzieci chorujących na autyzm wciąż wzrasta.
Szacuje się,  że jedna na 110 osób w Stanach Zjednoczonych jest obecnie dotknięta ASD, jednak jego podłoże wciąż pozostaje niejasne. [1, 2]

Cudowne właściwości komory hiperbarycznej odkryli amerykańscy naukowcy, przeprowadzając szereg badań nad układem nerwowym i możliwościami przywracania jego prawidłowego funkcjonowania.
Badacze doszli do wniosku, że ważnym elementem w terapii autyzmu jest odpowiednie dotlenienie komórek mózgowych przy wykorzystaniu komory hiperbarycznej.

„Dysponujemy wieloma wynikami badań dzieci autystycznych, które dowodzą znacznej poprawy funkcjonowania mózgu po zastosowaniu tlenoterapii hiperbarycznej”
mówi dr Macari z Carmel Clinic

Terapia hiperbaryczna jest metodą terapeutyczną, na którą bardzo dobrze reagują dzieci, coraz częściej mówi się o skuteczności i efektywności tej terapii. W wielu przypadkach przywracana jest umiejętność mowy, skupiania się, dzieci przyswajają nowe pojęcia i wyrazy. Zaczynają budować dłuższe zdania, poprawia się kontakt wzrokowy, wzrasta zaangażowanie dziecka oraz komunikatywność. Zaczynają lepiej radzić sobie z rozwiązywaniem problemów, są bardziej odporne na stres (zmniejszenie lękliwości i frustracji). Obserwuję się ogólną poprawę w funkcjonowaniu, zachowaniu i kontaktach społecznych dzieci. Dzieci mają lepszy apetyt, rodzice zauważają wzrost wagi. Poprawia się trawienie, dzięki lepszej pracy jelit. [3,4]

Poprawa pracy jelit, efekty tlenoterapii hiperbarycznej
Rys.1.1 Zdjęcie 6 letniego chłopca z autyzmem, po terapii HBOT w ciśnieniu 1,5 ATA. Przed zabiegami chłopiec miał rozdęty brzuch z przewlekłą biegunką, natomiast po zabiegach, wyraźnie poprawiła się praca jelit.
Daniel A Rossignol, i wsp.,Hyperbaric oxygen treatment in autism spectrum disorders, Med Gas Res. 2012; 2: 16.

 

 

Aż 80% rodziców autystycznych dzieci zaobserwowało wyraźne zmiany w funkcjonowaniu dziecka i potwierdzili, że tlenoterapia hiperbaryczna przynosi efekty!

Badania dr Jamesa Neubrandera, który od połowy lat 90 pod swoją opieką miał ponad 5000 dzieci z autyzmem

Zdaniem naukowców powodem tak ogromnej poprawy stanu zdrowia dziecka jest z pewnością to, że systematyczne przebywanie w komorze hiperbarycznej powoduje pobudzenie uśpionych komórek mózgowych do pracy. Następuje szybkie dotlenienie mózgu, jest on lepiej ukrwiony i odżywiony, powstają nowe naczynia krwionośne (proces angiogenezy), zmniejszają się stany zapalne, pobudzona zostaje produkcja serotoniny i nowych mitochondriów.
Aż 8-krotnie zwiększa się ilość komórek macierzystych, dzięki czemu następuje szybsza regeneracja tkanek.[4]

Liczne badania dowodzą że, w przypadku dzieci z ASD mamy do czynienia z hipoperfuzją mózgową oraz zatruciem organizmu metalami ciężkimi, tlenoterapia hiperbaryczna przyczynia się do procesu eliminacji z organizmu trujących toksyn oraz zapobiega namnażaniu się bakterii i drożdżaków, które hamują rozwój dziecka. [5, 3]

Lekarz Cem Kinaci specjalista medycyny nuklearnej i HBOT w Neurologii i Psychiatrii potwierdził tezę, że HBOT znacząco wpływa na poprawę perfuzji mózgowej.
Przeprowadził badanie na 108 dzieciach z zaburzeniami autyzmu, stosując ciśnienie 1,5 ATA (100% tlenu) 50 sesji po 60 min.

Przed i po tlenoterapii zbadano małych pacjentów metodą SPECT, wyniki okazały być zdumiewające, aż u 82,4% dzieci odnotowano znaczną poprawę ukrwienia płata skroniowego, u 85,3% pacjentów lepiej ukrwiony został płat czołowy, natomiast u 75,7% badanych dotlenione i lepiej ukrwione zostały inne obszary mózgu. [5]

 

Efekty tlenoterapii hiperbarycznej
Rys.1.2 Prezentowane obrazy wykonano metodą SPECT przed terapią i po 80 sesjach HBOT w ciśnieniu 1.3 ATA. Są to zdjęcia 12 letniego chłopca z autyzmem u którego widać dużą różnicę w poprawie perfuzji mózgowej.
Daniel A Rossignol, i wsp.,Hyperbaric oxygen treatment in autism spectrum disorders, Med Gas Res. 2012; 2: 16.

 

 

Innym specjalistą potwierdzającym skuteczność terapii hiperbarycznej w leczeniu dzieci z ASD jest dr Dan Rossignol z International Child Development Resource Centre.
W 2009 roku na Florydzie nadzorował badania kliniczne (podwójnie ślepa próba), w którym wzięło udział 62 dzieci z autyzmem w wieku do 2 do 7 lat. Badano dwie grupy.

W pierwszej grupie dzieci wdychały 24% tlenu w ciśnieniu 1,3 ATA przez 40 sesji,
w drugiej wdychany był 21% tlen w lekko podwyższonym ciśnieniu 1.03 ATA przez 40 sesji

Już po 40 zabiegach u dzieci w pierwszej grupie kontrolnej odnotowano znaczną różnicę w poprawie utrzymania kontaktu wzrokowego, rozumienia języka, poprawiły się zdolności poznawcze, a także poprawiła się umiejętność komunikacji z otoczeniem.
Aż u 80% maluchów odnotowano poprawę w pierwszej grupie, a u 30 % stan dziecka bardzo się poprawił.

 

efekty tlenoterapii hiperbarycznej
Rys.1.3 Prace 17-letniej dziewczynki z autyzmem po zastosowaniu HBOT w ciśnieniu 1,5 ATA (100 % tlenu) a) przed rozpoczęciem HBOT b) po jednym tygodniu HBOT (5 sesjach, wykonywanych codziennie) dziewczynka zaczyna tworzyć plamy koloru aby wypełnić przestrzeń c) po 3 tygodniach terapii HBOT (15 sesji HBOT), zaczyna używać poprawnych kolorów (z wyjątkiem pnia drzewa) d) po 5 tygodniach terapii HBOT (20 godzin z HBOT), zaczyna zachowywać granice nie wyjeżdżając kolorem poza linię obrazka.
Daniel A Rossignol, i wsp.,Hyperbaric oxygen treatment in autism spectrum disorders, Med Gas Res. 2012; 2: 16.

 

 

 

Dr Dan Rossignol przyznał, że jest to z pewnością metoda, dzięki której możemy poprawić funkcję organizmu oraz znacząco wpłynąć na jakość życia dziecka dotkniętego autyzmem i jego rodziny, należy tu jednak pamiętać, że nie mówimy o całkowitym wyleczeniu dziecka. [2]

„Z pewnością nie możemy mówić o leku na autyzm, ale na pewno o znacznej poprawie jakości życia”
mówi autor badań dr Dan Rossignol z International Child Development Resource Centre na Florydzie

Bibliografia:

 1. Rice C. Prevalence of autism spectrum disorders – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, United States, 2006.MMWR Surveill Summ.2009;
 2. Daniel A Rossignol i wsp., Hyperbaric treatment for children with autism: a multicenter, randomized, double-blind, controlled trial, BMC Pediatrics20099:21
  http://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2431-9-21
 3. Daniel A Rossignol, i wsp.,Hyperbaric oxygen treatment in autism spectrum disorders, Med Gas Res. 2012; 2: 16.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3472266/
 4. http://oxymedica.pl/wskazania-do-tlenoterapii/autyzm/
 5. Kinaci i wsp.,The effects of hyperbaric oxygen therapy in children with autism spectrum disorders. Undersea and Hyperbaric Medical Society Annual Meeting, Las Vegas, Nevada, USA. Undersea and Hyperbaric Med 2009; 36(4)
  http://archive.rubicon-foundation.org/xmlui/handle/123456789/9163

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o